Home

Lidwien van Langen heeft ruim 15  jaar ervaring als beleidsmedewerker. De eerste zeven jaar na haar studie Arbeid en Sociale Zekerheid (wo) heeft ze gewerkt op het Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken. Hierna heeft ze vier jaar gewerkt als consultant (beleidsadviseur) op dit moment werk ik op projectbasis bij diverse gemeenten in het sociale domein.

Het sociale domein heeft nieuwe inzichten nodig. Lidwien vindt dat gezondheidsbeleid hier een cruciale rol in speelt. De gezondheid en de beleving ervan drukt een stempel op iemands mogelijkheden. Door ook aan iemands gezondheid aandacht te geven, kunnen mensen meer presteren: bijv. Werk vinden en behouden, participeren in de samenleving en de minder aanspraak maken op de voorzieningen van de overheid. De uitgewerkte visie kom ik graag aan u presenteren. Hierbij is een goede link te leggen met burgers die extra zorg nodig hebben.

Beleid en implementatie
Lidwien’s ervaring ligt bij beleidsontwikkeling, implementatie van beleid. Ze maakt gebruik van haar praktische en creatieve organisatietalent. Daarnaast gebruikt Lidwien theoretische organisatiemodellen. Het doel van Lidwien is dat beleid ook daadwerkelijk uitvoerbaar is en meetbaar effectief.