Home

Mijn werk

Ik heb 20 jaar werkervaring als beleidsmedewerker bij diverse gemeenten op het gebied van welzijn, zorg en jeugd. Mijn kracht ligt in beleidsontwikkeling, projectplanning en implementatie van beleid. Ik kan een inhoudelijk sterk verhaal schrijven en de juiste acties ondernemen voor het draagvlak in de organisatie.

Na de studie Arbeid en Sociale Zekerheid (wo) heb ik 7 jaar gewerkt op het Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken. Daarna heb ik vier jaar gewerkt als consultant (beleidsadviseur) en later na de crisis van 2010 op projectbasis bij diverse gemeenten in het sociale domein. Op dit moment ben ik in vaste dienst bij de ambtelijke werkorganisatie van de gemeente Voorschoten en Wassenaar. In de werkorganisatie heb ik een brede coördinerende rol op het terrein van de WMO. Ik beheer de hieraan gerelateerde begrotingsbudgetten. Mijn huidige uitdaging is de implementatie van een pakket kostenbesparende maatregelen. Investeren in het welzijn en de zelfredzaamheid van mensen; investeren in de uitvoeringsorganisatie en met een pakket van maatregelen de kosten in de WMO te beheersen.

Politiek en mensenrechten

Naast mijn werk ben ik al lange tijd actief binnen D66. Mijn passie voor internationale politiek is ontstaan bij de Jonge Democraten. Met de Jonge Democraten hebben we de val van de muur meegemaakt en contacten gelegd in het voormalige Oostblok. Mijn studententijd is een van de leukste levensfasen geweest en ik gun iedereen dezelfde mogelijkheden voor het verbreden van de horizon.

Via mijn bestuurslidmaatschap bij de thema-afdeling van D66 is het mogelijk de partij te beïnvloeden. D66 heeft de sociaal liberale waarden en de mensenrechtenpartij hoog in het vaandel. Echter er zijn inhoudelijke deskundigen en vrije geesten nodig om de partij te voeden en scherp te houden. Via de thema-afdelingen kunnen alle leden de partij beïnvloeden door middel van o.a. debatten, moties en het schrijven opiniërende artikelen. Op mijn website staan dus enkele persoonlijke blogs over thema’s waar ik me graag mee bezig houdt. Eén van de thema’s is het verbinden van de sociaal beleid met mensenrechten. Mijn eerste blog is dan ook: Sociale rechten zijn ook mensenrechten.